contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

_KSS2132 copy.jpg

Salgs og leveringsbetingelser

Det komplette komposittmiljø

BPN C-G er et nettverk for 6 seslskaper og er i seg selv ingen juridisk enhet. BPN C-G kan utøve direkte salg og markedsføringsaktiviteter på vegne av deltakerne og dermed representere disse. Personer fra BPN C-G bør ikke nødvendigvis være ansatt i noen av bedriftene.

Nå kommersielle og bindende avtaler inngåes gjøres dette direkte med den aktuelle bedriften og ikke av BPN C-G. Dersom en avtale vil involvere flere av deltakerne vil det være en av disse som er kontraktspartner. Utfra dette vil der være den enkelte deltakers salgs og leveringsbetingelser som er gjeldene.

Prosjektleder ansvaret for BPN C-G ivaretas av Eker Design AS