contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

eker_design_future_design.png

Nyheter

BPN C-G sine medlemsbedrifter deltar aktivt i markedet og mottar mange omtaler i media. Klikk på linkene nedenfor så vil du finne ut mer!

Flere nyheter finnes på Plastforum og på www.borgplast.net