contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

ENGEL K 2013 Automotive x Bow.jpg

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge hjelper til med å knytte kontakter eller bygge nettverk. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. 

BPN C-G er et nettverk som er støttet av Innovasjon Norge 

BIN sitt bedriftsnettverksprogram tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markedsrettede / kommersielle samarbeidsprosjekter. Samarbeidet må ha et langsiktig perspektiv. Hensikten er å bidra til at bedriftene gjennom samarbeid med andre bedrifter får økt tilgang til ressurser, styrket konkurransekraft samt økt verdiskaping og lønnsomhet.

Porteføljen omfatter i dag over 70 aktive bedriftsnettverk som involverer mer enn 700 bedrifter.

(Kilde: Innovasjon Norge)

 

Hydrolift X22

Hydrolift X22