contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

20110813_066a2.jpg

Kompositt og miljø

Lavere vekt - Mindre korrosjon - Stor holdbarhet

Sparer miljøet

Plast og kompositt materialer bidrar betydelig i arbeidet for et bedre miljø og renere luft. Ved å fremstille lettere produkter med høy styrke og stivhet kan komposittptodukter bidra til lettere konstruksjoner som i transportsektoren er ensbetydende lavere energiforbruk. I tillegg har kompositt svært høy korrosjonsresistens som betyr lavere vedlikehold og mindre bruk av skadelige kjemikalier

Kompositt gir lavere vekt og reduserte transport kostnader

Kompositt gir lavere vekt og reduserte transport kostnader

 

Gjenvinning

Gamle og utrangerte kompositt produkter kan gjenvinnes både mekanisk og kjemisk. i tillegg kan kompositten naturligvis omdannes til energi i gjenvinningsanlegg. Energi produksjonen vil få økt betydning i fremtiden og nye teknologier gjør kompositter mer attraktive som energibærer og som sekundær råvare. 

Mer informasjon om temaet finnes på Norsk Komposittforbund sine hjemmesider.

Kompositt materialer kan gjenvinnes og omdannes til energi

Kompositt materialer kan gjenvinnes og omdannes til energi