contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

Kompetansemegling

Borg Plast-Net foretar kompetansemegling for sine medlemmer gjennom Innovative Østfold

Kompetansemegling er en aktivitet der en person bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne fram til rett FoU-kompetanse for et utviklingsprosjekt.

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kompetansemegling skal også styrke forskningsinstitusjonenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet og det er viktig at ordningen er forankret i ledelsen ved FoU-institusjonene som deltar. Samspill regionalt er viktig for et levedyktig innovativt næringsmiljø, og for å sikre regionale konkurransefortrinn. Samtidig er det viktig å sikre tilgang til nye ideer og utvikling og flyt av ny kunnskap både mellom regionene og også nasjonalt og internasjonalt. (Ref Forskningsrådet)

BPN sine kompetansemeglere er:

Tor Prøitz, tp@obrad.no

Jon Hermansen, jhermansen1@me.com

Kontakt oss gjerne angående dine prosjekter.