contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

frstad_bro_montering2_mar03.jpg

Hvorfor velge kompositt

Materialer av plast og kompositter får stadig større betydning for norsk økonomi. Kompositter har spesielle egenskaper som gjør de godt egnet til produkter hvor det er krav til styrke og lav vekt. Slike materialer har lang levetid og egner seg godt til konstruksjoner som skal være i krevende miljøer.

Produksjonen av produkter i herdeplast og kompositt har en lang historie i Norge. Det første produktet, en stikkontakt i bakelitt så dagens lys ved Norsk Teknisk Poselen AS i Fredrikstad allerede i 1928. Komposittmaterialer er enkelt sagt armerte materialer som bygges opp av fiber i en polymerbasert matriks. Den mest anvendte kombinasjonen er glassfiber og umettet polyester. Ved å kombinere fibrene og retningen på disse med ulike polymer materialer kan man bygge lette og ekstremt sterke produkter. Kompositt har bedre spesifikk styrke og stivhet enn metall, stål og aluminium.

Komposittindustrien er i sterk vekst verden over. I produkter hvor vekt er en problemstillingvurderes det nå alltid bruk av kompositter. Dette gjelder ikke minst innen aerospace industrien. Kraftmaster, veibruer, fasadeelementer, byggelementer, vindmøller, sub sea aplikasjoner osv er typiske områder hvor kompositt egner seg godt.

Selvom kompositt har mange unike egenskaper har den som alle andre materialer også noen begrensninger. For optimal benyttelse, beregning, konstruksjon og råd - ta kontakt!