contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

Kontakt oss

Borg Plast-Net Composite Group (BPN C-G) er tilknyttet organisasjonen Borg Plast-Net (BPN) med hovedsete i Fredrikstad. BPN organiserer flere regionale bedrifter innen polymer industrien og BPN C-G er en gruppering av kompositt bedrifter som jobber sammen i markedet.

BPN C-G representerer et komplett miljø innen komposittindustrien.

 
 

Om oss

Borg Plast-Net Composite Group (BPN C-G) har ingen fast kontor adresse men representeres gjennom deltaker bedriftene:

Eker Design AS

Hydrolift AS

Biobe AS

FiReCo AS

HP Composites AS

Re-Turn AS

 

 

 

Kontakt info for Borg Plast-Net Composite Group

Prosjektleder
Tor Prøitz
e-post: tp@obrad.no

tel.: +47 905 84 776

 

 

Markedsansvarlig
Jon Hermansen
e-post: jhermansen1@me.com

tel.: +47 948 131 71

 

 

Prosjektansvarlig
Reidar Gjølstad
e-post: reidar@hydrolift.no

tel.: +47 478 10 606