contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Fredrikstad
Norway

DSCN0141.JPG

Velkommen til BPN C-G

Borg Plast-Net (BPN) er et nettverk av plastrelaterte virksomheter i Østfold som ble etablert i 2000. BPN har ca 25 medlemmer. Medlemmene har stor spredning innen teknologi og fremstillingsprosess. Blant deltakerne er det 6 bedrifter med kompositt som hovedområde som har valgt å samarbeide under navnet BPN Composite Group (BPN G-G).

BPN CG tilbyr tjenester fra ide til ferdig produkt og jobber aktivt mot potensielle kunder innenfor bransje og nisjeorienterte markeder. Nettverket koordinerer arbeidet i en forhandlings og eventuelt kjøpsprosess. Nettverket gir også støtte til deltagerne enkeltvis når det er behov for det.

BPN CG skal markere seg som en betydelig aktør i komposittmarkedet og vil utvikle seg til å bli en enhet som vil ivareta småbedriftenes fleksibilitet og samtidig fremstå som en stor felles enhet som kan mestre store kontrakter både i størrelse og antall.

 

FOR BLOG OG NYHETER KLIKK HER

LAST NED BPN C-G BROSJYRE